Blog

Transitie en transformatie

Het is studiedag. Dan bouwen we aan de organisatie. We leren over holacratisch organiseren en over het transformatieproces dat daarbij hoort. We werken vanuit het beeld dat de organisatie een transitie kan maken wanneer de mensen daarvoor door een transformatieproces ‘moeten’ gaan.

bron: www.ennudeknopom.nl

Het plaatje laat 3 bewegingen zien.

1. Van links naar rechts, van A naar B, van de huidige situatie naar de gewenste situatie. Hierin laten we ons leiden door de bedoeling van ons samenzijn (De missie is de baas). Het is het lineaire proces zoals de meesten van ons kennen van een reorganisatie. De bovenste pijl gaat het over de transitie van het ene besturingssysteem naar het andere. Aan de onderkant gaat het over de persoonlijke transformaties die daarvoor nodig zijn. De persoonlijke transformaties maken de transitie mogelijk. Het collectief van transformaties bepaalt de transitiekracht.

Het ‘van rechts naar links’ principe in dit plaatje zegt dus eigenlijk dat je constant in proces moet blijven op de 2 niveaus en dat je telkens nieuwe doelen moet stellen waar je aan werkt. Het is een leerproces dat enkel een begin kent.

Voor dit team geldt dat het gaat over de transitie naar holacracy en over de persoonlijke transformatie naar holacratische medewerker. Doen wat de bedoeling is met een basis van eigenaarschap en gelijkwaardigheid.

2. Van onder naar boven, van spanning in de onderstroom (impliciet) omgezet in brandstof voor oplossingen in de bovenstroom (expliciet). Door met elkaar het werk te organiseren laden we de organisatieprincipes gelijkwaardigheid en eigenaarschap.

 De onderstroom is alles wat we veronderstellen, voelen en impliciet afgesproken hebben. De bovenstroom is waarneembaar gedrag, regels en procedures. Ook hier geldt dat het een proces van bewust worden is. Je bent onbewust onbekwaam aan het werk, komt in een conflict terecht of voelt energie weglekken en wordt je bewust van iets dat niet lekker loopt. Dit breng je in het systeem als spanning (spanning is brandstof in holacracy) en dan kan je het met elkaar oplossen (van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam).

Het is een bewustwordingsproces en leidt tot het duurzaam oplossing van spanning. Door het werk dagelijks te organiseren. Dit is de basis van holacracy. Niets van tevoren bedenken, maar pas een probleem oplossen als het ontstaat. Met de realisatie dat de oplossing een beperkte houdbaarheidsdatum heeft en dat je in gesprek moet blijven.

80% Van de transities mislukt door het gebrek aan transformaties. Veel mensen blijven in dit soort processen op dezelfde manier naar hun werk en naar zichzelf kijken, houden dezelfde mentaliteit (hetzelfde zijn) en blijven daardoor hetzelfde doen, maar met een ander besturingssysteem. De transitiekracht wordt dus gevormd door het collectief van persoonlijke transformaties.

3. Zo binnen zo buiten.

“We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grote kansen, briljant vermomd als onmogelijke situaties.” ~ Charles R. Swindoll

Nogmaals de transitiekracht bestaat uit het collectief van persoonlijke transformaties. Zo binnen zo buiten wil zeggen dat wat jij nodig hebt om te groeien, zich aandient in je dagelijkse praktijk in de vorm van lessen.

 Wat jij transformeert door de les te leren lost op in het groter geheel. Met andere woorden wat jij heelt in jezelf, heel je in de wereld om je heen. Waarom?

Omdat het een universele wet is dat alles wat zich in de fysieke situatie afspeelt een reflectie is van wat zich in jou afspeelt. Alles wat je over jezelf leert en heelt in jezelf, lost dus in de fysieke situatie op. Het staaft mijn veronderstelling dat je 21e eeuwse vaardigheden niet kan onderwijzen, maar ze moet voorleven.

Dit punt ‘zo binnen zo buiten’ is wat mij betreft voorwaarde om de missie de baas te kunnen maken (punt 1) en te organiseren vanuit de principes ‘gelijkwaardigheid’ en ‘eigenaarschap’ (punt 2). Het is zorgen dat mensen autonoom zijn zodat ze zich onafhankelijk kunnen verbinden aan de missie en elkaar. Het is DeBiell zijn; De Baas in eigen leerloopbaan.

Lees verder over zo binnen zo buiten

designed by teslathemes