Training Besluitvorming bij zelforganisatie

Deze training ‘besluitvorming bij zelforganisatie’ is voor iedereen die:

 • Technieken wil aanleren om tot effectieve besluiten te komen
 • Een overleg wil kunnen begeleiden op basis van gelijkwaardigheid en eigenaarschap
 • Een voorwaartse beweging in zijn team wenst
 • Voorbij alle complexiteit terug wil naar de essentie

Na deze training:

 • Werk je zelfverzekerd als gespreksleider
 • Heb je kennis van verschillende besluit-, conflicthanterings- en reflectiemethodes
 • Heb je praktische handvatten in handen om een werkoverleg te begeleiden
 • Weet je dat er altijd onderstroom is kan je deze bespreekbaar maken, benut je hem om het proces te verbeteren
 • Benut je de diversiteit van de groep om besluiten te verrijken
 • Heb je een neutrale grondhouding (alles mag er zijn)
 • Werk je vanuit de basis van gelijkwaardigheid en eigenaarschap in je rol als gespreksleider
 • Ben je dienstbaar aan het doel (aan de missie van je team en de organisatie).

Resultaat is een teamoverleg waarin:

 • Er effectief beslissingen genomen worden
 • De diversiteit tot zijn recht komt
 • Er gecommuniceerd wordt op basis van gelijkwaardigheid
 • Autonome communicatie verbindend is
 • De wijsheid van de minderheid gehoord en benut wordt
 • Beslissingen gedragen worden door ieder lid van het team
 • Gewerkt wordt vanuit een teamplan
 • Gespreksleider dienend is aan het proces
 • De onderstroom bespreekbaar is
 • Ruimte is voor eigenaarschap.

Voorwaarden voor deelname zijn dat je bereid bent om:

 • Een leerproces aan te gaan dat enkel een begin kent
 • Het ego uit de rol van gespreksleider te organiseren
 • Hoofd, lichaam en hart te gebruiken
 • Te werken aan eigen neutraliteit
 • Jouw eigen onderstroom te onderzoeken
 • Te reflecteren en te leren.
Deze training is een intensieve en boeiende afwisseling van theorie en praktijk. Als deelnemer breng je eigen voorbeelden uit de praktijk in, waarmee we in de training werken. De inhoud van de training is direct toepasbaar in het werkveld. Je ontvangt als deelnemer van de training een uitgebreide studiemap en spiekkaartjes die je helpt de overleggen te begeleiden en de dynamiek in een zelforganiserend team te doorzien en te benutten. Het studiemateriaal is bedoeld om het team nieuwe technieken en een nieuwe grondhouding aan te leren. Zo breng je gelijkwaardigheid en eigenaarschap in het teamoverleg en jullie samenwerking onderling. Het maakt de trainer overbodig. Dag 1 Context en techniek Dag 2 Onderstroom Dag 3 Autonome verbinding in een zelfsturend team Dag 4 Een leerproces dat enkel een begin kent… Ervaring tot nu toe… Ik heb de 4 daagse training in 2017 en 2018 diverse keren gegeven bij De Raad voor de Kinderbescherming door het hele land. Het is 1 concept en maatwerk vanuit de teams. Team Middelburg was het eerste team dat begin 2017 de training volgde. Zij staan inmiddels bekend in de landelijke organisatie als een effectief team dat elkaar op houding en gedrag scherp houdt omwille van de flow en de effectiviteit. Inmiddels heb ik geleerd dat er van het hele team consent moet zijn om de methode een half jaar uit te proberen, voordat ik de training aan een aantal teamleden geef. Dan is er ruimte en compassie voor experimenteren, participeren, leren en reflecteren. Dat werkt. De teams die dat doen, zijn slagvaardiger en laten vernieuwingskracht zien. Ik voel me dankbaar dat ik daaraan mag bijdragen en zou de training aan teams buiten de Raad ook willen geven… Team Middelburg RvdK artikel

designed by teslathemes