Blog

Telegraaf 3-12-13 Geluk als Groeiaanjager

‘Sociale innovatie antwoord op complexere economie’

Geluk als groeiaanjager

AMSTERDAM – Weg met de hiërarchie overboord, iedereen inspraak, 100% openheid en eerlijkheid, volledig vertrouwen en uitgaan van elkaars kennis en kunde.  Roze brillerige kreten? Volgens innovatiedeskundige Anke Wiersma van Syntens zoeken bedrijven steeds vaker organisatievormen die erop gericht zijn eerst béter te worden en dan pas groter. „Dat iedereen geluk ervaart in wat ie doet, wordt doorslaggevend voor je economische groeikracht”. In een belangrijke ranglijst van het World Economic Forum heeft Nederland aan concurrentiekracht gewonnen, maar tegelijkertijd wordt er gewaarschuwd om achterover te gaan leunen. Tal van opkomende landen dreigen ons voorbij te streven. „Onze economie dreigt verouderd te raken”, zegt Wiersma. „De rek is uit het type groei zoals we die de laatste decennia hebben gekend.” Ze legt uit: „Kijk naar het onderwijs. Nog steeds is dat vooral gericht op het uitstoten van kennis in de hoop dat jonge mensen die in hun latere leeftijd op het juiste moment kunnen gebruiken als dat nodig is. Maar de wereld verandert zo snel en is zo complex geworden, dat het slimmer is hen te leren hoe ze met al die verandering om kunnen gaan. Naast parate basiskennis worden vooral aanpassingsvermogen, creativiteit, innovativiteit en vernieuwingskracht belangrijk. Opkomende economieën zijn daar al veel verder in doordat ze hebben móeten veranderen.” De klassieke bedrijfsvorm die al decennia de norm is, met een dominante leider bovenin en een brede groep invloedloze werkers onderin, is inmiddels uitgewerkt, zegt Wiersma. „Dat Anglo-Amerikaanse model is op termijn niet meer houdbaar. Het is vooral gericht op schaalvergroting, maar niet op groei van binnenuit. En het model is log, bijvoorbeeld door de lange en moeizame route tot besluitvorming. Dat werkt goed in een overzichtelijke en niet te snelle economie, maar die is grotendeels al verdwenen.” Als organisatie kunnen inspelen op snelle veranderingen is de wens van een groeiende groep ondernemers, merkt Wiersma dan ook op tijdens haar presentaties in het land. „Dat zijn succesvolle mensen die merken welke kant het op gaat en nu op zoek gaan naar het verkrijgen van meer wendbaarheid en creativiteit.” Hoe je dat kan doen is niet in een paar regels uit te leggen, geeft Wiersma toe. Centraal staan in ieder geval de kwaliteiten van medewerkers meer ruimte te geven, bij hun zit de meeste kennis, zij zien waar dingen beter of anders kunnen en hoe. „Je zal daar dus voor moeten open staan en naar durven luisteren. Tegelijkertijd vraagt iemand serieus nemen ook volledige openheid.” Volledig democratisch worden zal ook niet bij elke onderneming passen, geeft Wiersma toe. „Er zijn tal van gradaties die kunnen werken. Welk model wél bij je past is voor iedereen verschillend, maar daar kom je ook niet achter als je jezelf die vraag niet stelt.” Als voorbeeld geeft ze het Slimste bedrijf 2012 Parktheater in Eindhoven, dat weer goed is gaan draaien door beter de aansluiting te vinden bij wat gasten prettig vinden en verwachten. „Zij hebben het managementteam afgeschaft en zijn zoveel mogelijk ’meedenken’ gaan stimuleren. Medewerkers houden eens in de zoveel tijd alle gebruiken en regels binnen het bedrijf voor het licht (de patroonrede noemen ze dat). Een heleboel bleken onzinnig en zijn afgeschaft, zoals de kaartcontrole. De tijd die daarmee bespaard wordt steken ze nu in bijvoorbeeld beter gastheerschap. En de feedback van klanten heeft nu een vaste plek gekregen in hun beslissingen, die praten letterlijk mee. Op die manier kan het theater sneller meeveranderen met de tijd.”    

designed by teslathemes