Blog

Teamontwikkeling op 21st century skills

Jij bouwt aan je organisatie om hem klaar te stomen voor de nieuwe economie. Je snapt dat de mens weer centraal moet komen te staan in de organisatie en dat hij zich blijvend moet ontwikkelen.

Je wilt voorbij de complexiteit terug naar de essentie. Je wilt mensen aan een club bouwen waar zelfstandig zelfbewuste professionals hun vernieuwingskracht dagelijks inzetten voor de bedoeling (niet het systeem alleen maar vullen). Vanuit eigenaarschap en gelijkwaardigheid aan een gedeelde missie werken.

Je houdt je bezig met thema’s zoals zelfsturing, eigenaarschap in eigen (leer)loopbaan, ondernemerschap in bedrijf, persoonlijke ontwikkeling, gelijkwaardig communiceren, vernieuwingskracht en missie gedreven organiseren.

Je zoekt praktische inspiratie, kennis en training op deze 21e eeuwse vaardigheden om je als team/bedrijf/netwerk verder te ontwikkelen. Misschien zelfs wel coaching (gesprekken om je zelfredzaamheid op deze thema’s te vergroten).

21e eeuwse vaardigheden: jezelf leren kennen en accepteren, samenwerken, leren leren, problemen oplossen, communiceren, ondernemen, digitale geletterdheid, burgerschap, omgaan met informatie, keuzes maken.

En oh ja! Naast dat je iets nodig hebt, vind je het een boeiend idee om een steentje bij te dragen aan onderwijs dat past bij die nieuwe economie.

Nog steeds geboeid?

Lees verder, want hieronder leg ik uit waarom wij jullie graag verder helpen en hoe we dat doen.

Van spieken word je slim, van afleren de Slimste

Midden in de gemeente Over Betuwe bestaat al 12 jaar een school waar 200 kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerloopbaan. Deze kinderen worden klaargestoomd voor de nieuwe economie door ze 21e eeuwse vaardigheden aan te leren, naast het normale curriculum. Hier valt voor jou veel te leren over werken en leren in de nieuwe economie.

Door de overheid en onderwijsinspectie gezien als 1 van de meest innovatieve basisscholen in Nederland groeit de Vallei waanzinnig snel. Het succes van de school wordt bepaald door het soort onderwijs, hun manier van samenwerken en door de zelfstandig zelfbewuste professionals die er werken; een zeer divers team van leerkrachten die hun eigen 21e eeuwse vaardigheden bewust trainen.

Het is van groot belang om de vernieuwingskracht en het aanpassingsvermogen van deze school op dit niveau te houden. Als voorbeeldschool ligt hun lat hoog. Maar het budget van een zelfstandige basisschool is gering als het gaat om persoonlijke en professionele ontwikkeling van leerkrachten. Daarom hebben we speciaal voor grote mensen (teams in bedrijven/netwerken die hun bedrijf klaarstomen voor de nieuwe economie) een mogelijkheid gezocht om te komen leren in deze school. Zodat deze bedrijven niet hoeven te wachten tot onze kinderen op de arbeidsmarkt komen over 10 jaar. En met jullie investering in tijd en geld, investeren wij in de school met ons groeiversnellingsprogramma.

Elkaar versterken

Je verbindt je aan de groei en het succes van de school en mag er komen leren! Daarom deze aanbieding waar dus een bijzondere win-win zit:

Optie 1 Lerend team

Een verdiepende reeks voor een team managers/directieleden van 4 middagen. De eerste woensdagmiddag begint met een uitgebreide rondleiding op de basisschool en een lezing over de visie op ‘leren in de nieuwe arbeidsmarkt’ gevolgd door een interactieve sessie om te zien waar jullie staan op het gebied van nieuw organiseren.

De tweede dag bestaat uit een introductie op nieuw organiseren (toegesneden op jullie situatie) en het belang van gelijkwaardigheid en eigenaarschap in teams. We leren over nieuwe holistische organisatievormen, nieuwe besturingssystemen en nieuwe vormen van leiderschap. We maken kennis met bedrijven die al op deze manier werken en

De derde en vierde dag bestaan uit interactieve sessies waarin jullie aan de slag gaan om je als mens en als team te laten verdiepen op basis van jullie behoeften. Werken vanuit een missie in een team van zelfstandig zelfbewuste professionals; hoe organiseer je dat slim? Welke vorm van organisatie werkt voor jullie? Wat past bij jou? Wat doen anderen en wat kan je van ze leren? Welke patronen moet je juist afleren en hoe werkt dat?

Jullie krijgen een lerend team vol vernieuwingskracht. Zij gaan 21e eeuwse vaardigheden ‘voorleven’ in de organisatie en wij blijven de Vallei begeleiden in hun ontwikkeling als school met vernieuwingskracht. Zo laten we het bedrijfsleven profiteren van de visie en kennis op het gebied van ‘leren en organiseren in de 21e eeuw’. Slim ondernemen kent enkel winnaars.

 Optie 2 Lerend netwerk:

4 keer per jaar een relatiemiddag met het thema ‘samen werken en leren in de 21e eeuw’. Deze woensdagmiddag begint met een rondleiding op de basisschool en een lezing over de visie op ‘samen werken en leren in de nieuwe arbeidsmarkt/eigenaar van je eigen leerloopbaan/ontwikkel je eigen (loop)baan’ (afhankelijk van behoefte of core business). Opgevolgd door een interactieve sessie over bouwen aan een organisatie waar de missie de baas is en waar teams werken vanuit gelijkwaardigheid en eigenaarschap. Hiervoor vragen wij 2.500€ per middag, 4 keer per jaar, 2 jaar lang.

Jij krijgen 8 bijeenkomsten en wij blijven de Vallei begeleiden in hun ontwikkeling als school met vernieuwingskracht. Zo laten we het bedrijfsleven profiteren van de visie en kennis op het gebied van ‘leren en organiseren in de 21e eeuw’. WIN-WIN

Investeren in samenwerking

Wij zoeken samenwerking met mensen die onderwijsvernieuwing in Nederland net zo belangrijk vinden als wij en die de school willen ondersteunen in haar ontwikkelingsproces om zo voorbeeldschool te kunnen blijven. Partijen die snappen dat dit om een investering vraagt die we met elkaar moeten doen. En partijen die snappen dat het budget van een zelfstandige school veel te klein is om dat zelfstandig te bekostigen.

We willen gelijkwaardigheid in samenwerking en zoeken dus partners die tegelijkertijd willen profiteren van de school en haar netwerk. Van hun kennis over ‘eigenaarschap op je eigen leerloopbaan’ en hun visie op ‘leren in de nieuwe arbeidsmarkt’. De school begeleidt kinderen in hun zoektocht naar de eigen levensinvulling en wij willen jullie als netwerk helpen dat met jullie collega’s en partners te doen. Daarnaast begeleiden we de school en haar leerkrachten in dit groeiproces.

Wie zijn wij

Wij zijn een team van ondernemers en trainers die onderwijs- en organisatievernieuwing begeleidt. Aangevoerd door de oprichter van de MKB Krachtcentrale, het platform dat de slimste bedrijven van Nederland verkiest en als lonkend perspectief aan de rest van Nederland zichtbaar maakt. Zie voor meer info www.mkbkrachtcentrale.nl

Én wij zijn als ouders verbonden aan de school. Vanuit onze visie op de nieuwe economie, op een vreedzame samenleving en vanuit onze verschillende expertises ondersteunen wij als ouders en professionals school. Wij doen dit nu vrijwillig, maar met budget kunnen wij onze ambities sneller, beter en eerder waarmaken. En kunnen we geleerde lessen investeren in onderwijsvernieuwing bij andere scholen en andere bedrijven.

Nog steeds geboeid? Wil je meer weten? Heb je vragen of kan je niet wachten om verder kennis te maken?

Anke Wiersma

0620363007

Anke.wiersma@mkbkrachtcentrale.nl

Oprichter MKB Krachtcentrale, het platform dat de Slimste bedrijven van Nederland verkiest en zichtbaar maakt, opdat we leren van elkaar. Organisatieadviseur en schrijfster van het boek ‘De mens centraal in de nieuwe economie’; veelgevraagd spreker o.g.v. organisatievernieuwing/geluk als economisch model/Baas in eigen leerloopbaan.

Tania Broekhuizen ondernemer van democratische opvang, coach geweldloze communicatie/vreedzame samenleving

Eiris Tans, begeleider op basisschool de Vallei en ondernemer in een coachingspraktijk waarbij ze mensen op kruispunten in hun leven persoonlijk begeleidt

Esther Teunissen, partner bij Energized, begeleider van teams en bedrijven die Holacracy® als besturingssysteem gaan gebruiken. Holacracy vindt haar basis in het werken vanuit een purpose/missie waarbij gelijkwaardigheid en eigenaarschap wordt gefaciliteerd.

designed by teslathemes