Team 21e eeuw

Mensen die eigenaar zijn van hun eigen leerloopbaan zijn gelukkiger in hun werk.  Zij zien hun werk als waardevol voor zichzelf en verbinden zich aan bedrijven om dienstbaar te kunnen zijn aan de missie. Deze mensen hebben hun 21e eeuwse vaardigheden verder ontwikkeld dan reguliere medewerkers. Het zijn zelfbewuste zelfstandige professionals/vakmensen.

Voor wie geluk (welzijn) niet overtuigend genoeg is: Het nieuwe Nederlandse verdienmodel begint bij vernieuwingskracht en aanpassingsvermogen (welvaart). Dat blijkt onder andere uit dit onderzoek van de Boston Consultancy Group.

Belangrijkste conclusie: het nieuw Nederlands verdienmodel heeft van mensen nodig dat ze vernieuwingskracht ontwikkelen en inzetten voor innovaties. Van organisaties dat ze aanpassingsvermogen ontwikkelen om innovatief te kunnen blijven. En van de overheidsinstanties en de regels en wetten dat ze innovatief vermogen ondersteunen en stimuleren.

21e Eeuwse vaardigheden

21st century skills zijn vaardigheden die de werkende mens nodig hebt op de nieuwe arbeidsmarkt. Het zijn de competenties die voor vernieuwingskracht en veranderingsbereidheid zorgen. Het zijn geen vaardigheden die je even in een training leert. Je leert ze door jezelf te ontwikkelen als mens. De basis ligt dus in het tonen van eigenaarschap voor je eigen leerloopbaan; jezelf willen ontwikkelen om als vakman/-vrouw te groeien.

Jezelf kunnen en willen ontwikkelen begint bij zelfbewustzijn; wakker worden in jezelf. Zodat je weet wie je bent en wat je te doen hebt. Aan zelfbewustzijn wordt te weinig gewerkt in het onderwijs en bedrijfsleven. Sterker nog, we leren het vaker af dan aan in het onderwijs en in het bedrijfsleven. We worden namelijk beoordeeld aan de hand van gemiddelden, aan de hand van normen, in plaats van gefaciliteerd in persoonlijke groei en ambitie.  Vaak gaan mensen pas weer nadenken over hun 21e eeuwse vaardigheden als ze in een reorganisatie, mobiliteitscentrum of in een burnout terecht komen. Dan moeten ze ineens weer eigenaarschap tonen, veranderingsbereid zijn en hun vernieuwingskracht laten zien. Zonde! Zeker omdat deze vaardigheden vandaag al zo belangrijk zijn. De nieuwe economie is er al.

We moeten deze vaardigheden structureel ontwikkelen in onderwijs en in het leergedeelte van het bedrijfsleven. We moeten mensen weer leren reflecteren, hun talenten ontdekken, leergierig zijn, kunnen onderscheiden en samenwerken, problemen en conflicten zelf op kunnen lossen, verantwoordelijkheid kunnen nemen, etc. Zodat ze deze 21e eeuwse vaardigheden kunnen inzetten voor doelen die groter zijn dan ons eigen gewin (maatschappelijke uitdagingen). Opdat het werk van mensen zinvoller, waardevoller en plezieriger wordt en we daarmee als economie weer groots gaan groeien. Voor welzijn en welvaart.

Mensen die weten wat ze willen en waar ze goed in zijn (beter dan een ander) die willen zich nuttig maken, hun talenten inzetten voor het hoger doel. Hiervoor moeten ze de ruimte krijgen, vertrouwen krijgen en aanmoediging. Hiervoor zijn andere vormen van organisatie, leiderschap en leren nodig. De uniformiteit (gelijke monniken gelijke kappen) die we leren op school en in functieschalen, halen diversiteit en het koesteren van je eigen unieke toegevoegde waarde onderuit. Onafhankelijk verbonden werkt pas als je het koestert en faciliteert. Organisatiemodellen moeten dus de 21e eeuwse kenmerken van eigenaarschap en gelijkwaardigheid stimuleren/faciliteren.

Starten

21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen als mens en als organisatie is een prima startpunt. Vanuit die zelfredzame en ondernemende mentaliteit laten mensen zien waar ze waarde kunnen toevoegen aan de missie van het bedrijf. De tweede stap is om de missie de baas te laten zijn. Daaruit ontstaat een organisatie waar eigenaarschap en gelijkwaardigheid als vanzelfsprekend de basis is van samenwerken.

Ik begeleid teams die willen werken in de nieuwe economie. Ben jij werkzaam in een team dat de stap wil maken richting nieuwe vormen van organiseren, leiderschap, leren en groots groeien. Is het jouw doel om jezelf en je collega’s klaar te stomen voor het tonen van vernieuwingskracht en aanpassingsvermogen. Dan wil ik daar graag een bijdrage aan leveren door middel van een traject waarin we in dialoog en middels coaching jullie 21e eeuwse vaardigheden een boost geven. Door middel van praktische werkvormen, voorbeelden en inspiratie help ik jullie een paar stappen verder. Dan is het aan jullie. Maar dan weet je waar je het moet zoeken, wat bij je past en heb je het netwerk om je bij de volgende stappen te helpen.

designed by teslathemes