Blog

Nederland 2030: contouren van een nieuw Nederlands verdienmodel

bcgBelangrijkste conclusie: het nieuw Nederlands verdienmodel heeft van mensen nodig dat ze vernieuwingskracht ontwikkelen en inzetten voor innovaties. En van organisaties dat ze aanpassingsvermogen ontwikkelen om innovatief te kunnen blijven. En van de overheidsinstanties en de regels en wetten dat ze innovatief vermogen ondersteunen en stimuleren. Wat mij betreft begint het dus bij de mentaliteit van mensen. Eigenaarschap voor je eigen (loop)baan in Nederland is nog niet zo heel logisch gezien ons onderwijs en onze verzorgingsstaat. Eigenaarschap en veranderingsbereidheid begint bij zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Hiervoor moeten we leren reflecteren, onze talenten ontdekken en kunnen inzetten voor doelen die groter zijn dan ons eigen gewin (maatschappelijke uitdagingen). Het heeft zeker ook te maken met onderwijs en leren in bedrijven. Mensen die weten wat ze willen en waar ze goed in zijn (beter dan een ander) die willen zich nuttig maken, hun talenten inzetten voor het hoger doel. Hiervoor moeten ze de ruimte krijgen, vertrouwen krijgen en aanmoediging. Hiervoor zijn andere vormen van organisatie, leiderschap en leren nodig. De uniformiteit (gelijke monniken gelijke kappen) die we leren op school en in functieschalen 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen als mens en als organisatie is een prima startpunt. Vanuit die zelfredzame en ondernemende mentaliteit laten mensen zien waar ze waarde kunnen toevoegen aan de missie van het bedrijf. De tweede stap is om de missie de baas te laten zijn. Daaruit ontstaat een organisatie waar eigenaarschap en gelijkwaardigheid als vanzelfsprekend de basis is van samenwerken.

designed by teslathemes