Blog

Levenslessen in de chakra filosofie voor zelfsturende teams

Yoga en Wijsbegeerte bij Saswitha opleiding

Tijdens mijn opleiding Yoga en Wijsbegeerte heb ik me een jaar lang verdiept in de chakra filosofie. Daar schuilt een symboliek in dat past bij mijn verhaal over onderlinge afhankelijkheid versus autonome verbinding in teams. Autonoom verbonden teams zijn in staat om een missie te dienen terwijl de diversiteit van ieders unieke toegevoegde waarde gekoesterd blijft.

Chakra’s zijn kortgezegd energiecentra in de wervelkolom die in verbinding staan met lichaamswijsheid en levenslessen. De lessen die in de chakra filosofie schuilen, klinken mij heel natuurlijk en heel logisch in de oren. Ik hoor ze terug in allerlei wijsheid tradities en organisatie theorieën. Ik vind het leuk om dit te delen, ook al weet ik dat door dit op te schrijven, ik nooit het hele verhaal kan vatten. Blijf dus onderzoekend en neem niets voor waar aan.

Mijn verhaal gaat over mijn eigen zoektocht naar autonomie, naar mijn eigen unieke toegevoegde waarde en mijn zoektocht naar een missie die ik wil dienen. Ik ben inmiddels begrensd uit zorg voor mezelf en respecteer andermans grens. Ik ben beteugeld in mijn wensen (goed genoeg gevoel) en ik ga regelmatig met discipline, geduld en liefde op zoek naar mijn intern referentiekader van waaruit ik mij laat leiden. De chakrafilosofie en yoga helpen me daarbij.

Chakra’s 1 en 2

Je wordt geboren met alle chakra’s als energiecentra in je wervelkolom, met daaraan gelinkte natuurlijke elementen, symbolen en organen. Ik zal niet alles in dit stuk benoemen. De energiecentra zijn er dus, maar er is een pad van jaren waarin je ze optimaal kan ontwikkelen. Het pad is bij meiden 6 jaar per chakra en bij jongens 7 jaar.

Het eerste chakra huist onderin je wervelkolom, in je bekken en helpt je in de eerste 6–7 jaar van je leven te voelen dat er een plek voor jou is op aarde. Het gaat over je plek innemen en ruimte voor jezelf mogen hebben. Het symbool is een onbuigzaam vierkant en de energie die erbij hoort is gefixeerd, stabiel, zoals je bekken zorgt dat je stevig kan staan. Het gaat over onze overlevingskracht en in eerste instantie zorgen voor jezelf, jezelf voeden en overleven.

In de volgende 6–7 jaar ontwikkel je chakra 2, gesymboliseerd door een cirkel. Die staat voor het kolkende, bewegelijke, altijd stromende water. Water beweegt altijd in cirkels en verbindt. In deze jonge jaren ontwikkel je jouw gevoel van erbij horen, je verbinden aan anderen, relaties aangaan. Het gaat een stap verder dan het overleven als individu en gaat meer over het overleven als soort.

In die eerste jaren lopen we allemaal krasjes op in ons leven die doorwerken in onze energie en focus. Het geeft ons een gevoel van schaarste en angst er niet bij te horen of niet goed genoeg te zijn. Daardoor claimen we later in het leven vaak meer ruimte dan we werkelijk nodig hebben en gaan we ongezonde relaties aan. Het verklaart waarom we alsmaar meer spullen nodig hebben om ons leven te vullen en geluk te voelen. Consumentisme stimuleert dit gevoel van schaarste eigenlijk alleen maar meer, marketing geeft je het gevoel dat je constant meer of iets beters moet nastreven. Meer ruimte, meer spullen, meer relaties en jezelf erin verliezen waardoor je jouw hele leven het gevoel kan hebben van te kort schieten, te weinig hebben en er niet bij horen. Niet gek dus dat velen onder ons hun hele leven richten op het vullen van hun huis met spullen en mensen en niet toekomen aan het zichzelf voeden met behulp van de andere chakra’s. Ik oefen dan ook met regelmaat om mezelf hierin te beteugelen, want verleiding ligt overal op de loer in onze maatschappij.

Chakra 3

In de pubertijd ontwikkelen we het 3e chakra, ook wel de zonnevlecht genoemd. Het element van 3e chakra is vuur, als symbool de rode driehoek, bundeling van energie. Dit energiecentrum helpt je autonoom te leven, je op te richten en jezelf te vinden. Vuur, kent (in tegenstelling tot aarde en water) een onmiskenbare kracht omhoog. Richting het brein en het voorstellingsvermogen. De drie krachten zijn logica, structuur en analyse. Waar we op eerste chakra niveau onze macht door middel van fysieke kracht laten gelden, op 2e chakra niveau door verleiding en manipulatie en de zwakke punten van de ander opzoekend, doen we dat op 3e chakra niveau met intelligentie (logica, structuur en analyse).

De punt van de driehoek is bij geboorte naar beneden gericht om eerst te leren voor jezelf te zorgen, je instinct te volgen en te overleven. Jezelf te leren kennen vanuit je eigen verlangens en behoeftes en die te mogen vervullen. Als je dat goed doet, ontstaat er een gevoel van overvloed en kan je langzaam de punt omhoog richten, via je brein richting je interne referentiekader (je hart die het leven dat jij behoort te leven aantrekt als een magneet).

Chakra 4

Wanneer je een gezond 3e chakra hebt, kan je vanuit het gevoel van autonomie een onafhankelijke en liefdevolle verbinding aangaan. En dan kan je werkelijk gaan geven. Als jezelf en vanuit overvloed. Je ontwikkelt dan je 4e chakra, het hartchakra. Een chakra dat na je pubertijd optimaal ontwikkeld kan worden. Je krijgt dan weer lucht (element dat bij 4e chakra hoort) en ruimte voor liefde en saamhorigheid. En hoewel wij het steeds langer uitstellen, is dit het moment waarop er natuurlijk ruimte ontstaat voor een gezin.

Het symbool bij dit chakra is twee in elkaar geschoven driehoeken, eentje met de punt naar boven en eentje met de punt naar beneden. De driehoek met de punt naar beneden staat voor eigen verlangens en behoeftes. De driehoek met de punt omhoog symboliseert de aandacht die gericht is op de kracht omhoog, zingeving. Als geheel is het symbool in balans, in harmonie. Je kan het ook zien als de driehoek van de man en die van de vrouw en de balans daartussen. De vrouwelijke driehoek wijst met de punt naar beneden en is gericht op ontvangen en het naar de aarde gericht zijn (voortbrengen van aards leven). De driehoek naar boven symboliseert het verlangen naar God, naar het spirituele, naar het abstracte. De mannelijke driehoek is ook het opgerichte mannelijke geslachtsdeel en dan kan er een merkwaardige omkering plaatsvinden. In de liefdevolle hartstochtelijke omhelzing van man en vrouw opent zij haar driehoek naar boven en hij richt zijn driehoek omlaag en die vereniging is het symbool op 4e chakra niveau, het symbool van harmonie op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Een gezond 4e chakra helpt je het werk dat voor je bedoeld is te doen met een gevoel van vrijheid. Dit draagt substantieel bij aan een gevoel van geluk en gezondheid. Doen wat je te doen hebt en de vrijheid voelen om het te doen. Er is een gevoel van overvloed waardoor je dienend kan zijn aan de samenleving.

Chakra 1 tot en met 4

Je gaat op zoek naar je autonomie, jouw eigen unieke toegevoegde waarde en je zoekt een missie die je wilt dienen. Je bent begrensd uit zorg voor je zelf, respecteert andermans grens. Je bent beteugeld in je wensen (goed genoeg gevoel) en je voelt een intern referentiekader van waaruit jij je laat leiden.

Je spreekt dan niet meer van doelgericht handelen, maar doelgeleid handelen.

Als jij je dus gezond ontwikkelt, kan je vanuit autonomie verbondenheid zoeken. Vanuit het elementaire ‘het hebben van een plek, mensen om je heen en bezit’(chakra 1 en 2) leer je op eigen benen te staan (chakra 3) en ontwikkel jij een gevoel van saamhorigheid en geven vanuit overvloed aan de samenleving (chakra 4). Lekker aards tot dusver die chakra’s. Daarna wordt het wat zweveriger voor velen.

Chakra 5, 6 en 7

Want we komen dan bij chakra 5 ofwel het keelchakra; een nauwe poort richting meer kosmisch bewustzijn. Door de stilte op te zoeken in jezelf leer je onzekerheden, angsten, begeerte en verlangens loslaten (chakra 5). In de leegte die dan ontstaat, kan je weer luisteren naar je interne referentiekader (innerlijk weten Chakra 6). Licht is de kracht die bij dit chakra hoort, het licht van de geest. In het licht van 6e chakra kan je helder zien, horen en voelen. Daar kan je onderscheiden wat er toe doet en wat bijkomstig is (prietpraat). Wat klopt er, wat is juist en wat is waar (voor deze mens, in dit moment, in deze bewustwordingstoestand). Zo kan je uiteindelijk komen tot ‘spirituele ontwikkeling’ (chakra 7). Ik vind dit een prachtige levensles. Omdat het impliceert dat je eerst voor jezelf moet kunnen zorgen voordat je voor anderen kan zorgen. Autonomie gaat dus over voor jezelf zorgen uit liefde voor jezelf en niet uit boosheid of wrok jegens anderen. Een dikke ‘ja’ tegen jezelf is totaal andere energie dan je grenzen bewaken, ‘nee’ tegen een ander, vinden dat een ander iets voor jou moet doen omdat hij toevallig je vader of je manager is. Beide is voor jezelf zorgen, maar vanuit totaal andere energie. Het vuur van chakra 3 is vaak het vuur van boosheid, maar kan dus ook vurige liefde en passie zijn.

Het heeft er bij mij toe geleid dat ik snap dat ik hier ben om mensen wakker te maken en/of te houden. Zodat we met elkaar een hoger bewustzijn bereiken. Soms maak ik wakker met een liefdevolle por, soms met een emmertje ijskoud water en een warme handdoek na afloop. Het is iets dat ik mijn hele leven al doe. Als puber heel recalcitrant en vanuit boosheid, met emmers water en zonder handdoek. Nu veel meer mezelf omarmend als anders denker waardoor ik het nu veel meer doe om de samenleving te dienen. Het is ok als mensen de les niet willen pakken of het onzin vinden, het is wat ik doe en als iemand er iets mee wil, sta ik klaar met mijn andere geluid. Waar ik eerder mijn ego inzette om dit verhaal kracht te geven en mijn ego voedde met positieve feedback, zie ik nu in dat feedback (positief en negatief) niets over mij en alles over de ander zegt. Ik doe gewoon wat ik te doen heb en het geeft me een gevoel van vrijheid en autonomie dat ik daarin niet afhankelijk ben van het oordeel van de ander.

Zelfsturing in teams gaat over het ontstijgen van het drama van chakra 1 en 2. Je kunt prima zelf sturen als jij je plek kent, een ander zijn ruimte en ontwikkeling gunt en je durft te laten zien aan de ander (kracht van kwetsbaarheid). Het ontwikkelen van autonomie en de verbinding te zoeken op een missie gaat over chakra 3 en 4. Daarin ga je doen wat je te doen hebt omdat je er samen beter van wordt. Dit is wat ik teams gun. Persoonlijke ontwikkeling en de stilte opzoeken helpt mensen om zich te onthechten van patronen en externe referentiekaders. Logisch toch? En ja, heerlijk spiritueel… Ik vind het verrijkend.

designed by teslathemes