Blog

Corporate rebel no more

Vandaag is mijn laatste werkdag bij de Kamer van Koophandel. Ik ben er nooit echt begonnen, want toen het officieel van Syntens overging in de Kamer, besloot ik niet mee te gaan. Tot en met december heb ik geprobeerd op functieloze wijze mijn toegevoegde waarde te leveren omdat geen hokje me paste, maar het is niet gelukt. Ik heb me in de kerstvakantie aangemeld voor het sociaal plan dat de reorganisatie bood. Drie maanden later werd de beslissing genomen dat ik er alsnog gebruik van kan maken. Dat is vanaf morgen het geval. Dan ben ik weer baas in eigen loopbaan, in charge, met alle verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Ik ga de vraag leven hoe ik dat ga doen en wat ik dan ga doen. En ik ga ontdekken waar ik mijn talenten tot relevante toegevoegde waarde kan maken…   Ik wilde een punt maken bij de Nieuwe Kvk, maar het werd een punt zetten achter een gepassioneerde en energieke relatie met een belangrijke liefde in mijn leven; mijn baan als innovatie adviseur en corporate rebel. Ik heb in de afgelopen 12 jaar mijn echte Grote Liefde Ralph ontmoet, mijn kinderen op de wereld gezet, de MKB Krachtcentrale opgericht en een netwerk verzameld van slimste bedrijven en zelfbewuste zelfstandige professionals. Ik neem afscheid van gepassioneerde collega’s (pas goed op jezelf lieve mensen). Ik hoop dat zij erin slagen om van de nieuwe KvK OO een spannende club te maken die vernieuwing in het MKB brengt en groeikansen helpt realiseren. Ik geloof in de missie van Groeistimulering in het MKB, hoewel ik groei breder definieer dan de voorzitter van de KVK, maar bovenal geloof ik niet in haar strategie van groter, meer en sneller voor steeds minder en met steeds minder menselijke maat. En ik wil niet rebelleren, kantelen, dwarsdenken zonder dat geloof in het nut van de club. En die voel ik niet meer. Dan is het tijd om te gaan. Zo’n tien jaar geleden wist ik mijn functiehokje van innovatie adviseur om te buigen naar een puzzelstukje zodat ik ruimte kon geven aan de Corporate rebel die in mij schuilde. Een paar jaar geleden forceerde Famke mij door slapeloosheid om keuzes te maken. Het puzzelstukje werd opnieuw gedraaid en gedraaid waardoor ik steeds meer een organisatie activist of corporate rebel genoemd werd. Die rol paste me goed en binnen Syntens groeide een beweging van activisten die een missie deelden en ieder hun unieke toegevoegde waarde leverden. De meeste van deze collega’s zijn al vertrokken. Een corporate rebel is iemand met passie voor zijn vak, hart voor de zaak en een visie op de toekomst. In mijn ogen zijn het mensen die wholehearted leven, met onbevangen en ongeremde bevlogenheid en betrokkenheid bij de ‘zaak’. De corporate rebels zijn heimelijk de kanjers achter verandering. Zij geloven dat ze het verschil kunnen maken met hun positieve intenties, ze hebben de moed om de ‘waarom’ vraag te blijven stellen en ze tonen het lef om hun intuïtie te volgen. Helaas worden ze intern vaak als rebels en recalcitrant gezien en niet op waarde geschat. Zij beklimmen niet de maatschappelijke ladder naar status posities, maar koesteren en ontwikkelen vanuit gepassioneerde visie hun vakmanschap. Zij hebben de moed imperfect te zijn en tonen de kracht om zichzelf vanuit essentie te zijn. Corporate rebels of organisatie activisten zoeken verbindingen met gelijkgestemden en niet zozeer hogerop. In veel organisaties zitten ze niet altijd op de invloedrijke posities, maar hebben ze wel veel invloed op collega’s en de omgeving van het bedrijf. Als je een corporate rebel zijn gang laat gaan of zelfs koestert, werken ze keihard en moet je ze eerder afremmen dan aanmoedigen. Als je een corporate rebel aan banden legt, ze de regels keer op keer uitlegt en ze binnen hun functiehokje dwingt, worden het van hefbomen die je innovatie brengen, de dwarsbomers. Je moet ze als dwarsdenkers koesteren en hun plek gunnen. Iedereen kent de corporate rebels in hun eigen bedrijf. You either love them or you hate them en zij accepteren dat… Zij hebben een missie en die is de baas. Mijn kinderen zijn mijn richtinggevers en zij wijzen me keer op keer op de nieuwe toekomst, een maatschappij waarin vanuit overvloed gedacht wordt. Waar wholehearted geleefd en gewerkt wordt. Waar andere regels gelden en liefde en geluk weer belangrijke waarden worden. Zij raken me diep in mijn kern en voor hen wil ik de wereld mooier maken, ik wil helpen de economie te kantelen zodat er in de maatschappij een betere balans tussen welzijn en welvaart ontstaat. Niet groeien naar meer meer meer, maar circulair groeien naar beter. Onze ouders hebben gezorgd voor welvaart in dit land, het is aan onze generatie om de balans terug te brengen tussen welvaart en welzijn. Tijdens mijn werk wil ik dus gecommitteerd zijn aan het leveren van relevante toegevoegde waarde omdat het bijdraagt aan je eigen geluk. Ik was van plan een corporate rebel te worden in de nieuwe Kamer van Koophandel en haar zo te helpen groeien naar beter. Ik geloof in haar missie om ondernemers te helpen bij groeivraagstukken waar de markt van vraag en aanbod elkaar nog niet vindt. Ik geloof dat sociale innovatie een onderwerp is waar Nederland vol op in moet zetten om haar economie weer concurrerend te maken in de wereld, om haar maatschappij weer vitaal en vol ondernemerschap te krijgen en om S.I. als exportproduct te gaan ontwikkelen. Sociale innovatie is het antwoord op de vraagstukken die door het toenemende verandertempo onze economie en maatschappij met allerlei crises teisteren. Maar ik geloof niet in preken en het zelf niet doen. Corporate rebels zijn een cruciaal onderdeel van een sociaal innoverende club. En ik werk niet langer voor een organisatie die corporate rebels niet op waarde schat. Sociale innovatie en een maatschappelijke aanpassing in de vorm van geluk als economisch model is nog een paar jaar verwijderd van het proces waar de Kamer zich nu in begeeft. Ik wil niet langer tegenstanders overtuigen, ik richt me tegenwoordig liever op de mensen die in zichzelf de onrust voelen en weten dat het anders moet. Ik wil hen laten weten dat ze niet alleen zijn, ze verbinden aan elkaar, laten leren van elkaar en ze aanmoedigen hun pad te gaan lopen. Wakker te worden. Ik geloof niet meer in adviseren; ik geloof in meedoen, aanmoedigen, dialoog aangaan en meezoeken. Intern heb ik heel veel nieuwe collega’s ontmoet die voelen dat deze weg die we inslaan niet klopt. Ik had ze heel graag laten weten dat ze naar dat gevoel moeten luisteren, had ze graag aan elkaar verbonden, ze laten leren van elkaar en ze aangemoedigd om weer baas in eigen loopbaan te worden. Zodat deze kundige, gepassioneerde, leergierige mensen weer relevante toegevoegde waarde zouden gaan leveren aan de maatschappij en de BV Nederland. Ik heb meer dan een decennium lang mogen groeien naar wie ik nu ben binnen Syntens, ik ben iedereen die ik op dat pad heb mogen ontmoeten dankbaar voor deze groeispurt. Tot slot, een tweetal filmpjes: Ga niet ten onder aan de terminale serieusheid die zich als een virus aan het verspreiden is en onthoud dat je werk onderdeel van je leven is. En als jij er wel zin in hebt om de beweging binnen de nieuwe KvK in gang te zetten, leer hier ‘how to start a movement’. Veel geluk.    

designed by teslathemes