Blog

De mens als drijvende kracht in innovatie economie

We bevinden ons op de rand van een nieuw tijdperk waarbij innovatie de kern van onze economie is en de menselijke factor de drijvende kracht van vooruitgang. Achter ons ligt het informatie tijdperk met de productie economie. Onze organisatie en onderwijssystemen stammen uit die tijd. Ze zijn gericht op het stimuleren van mensen om in de pas te lopen met zo weinig mogelijk weerstand. Alle strategische keuzes zijn gericht op de tevredenheid van de stakeholders (winstmaximalisatie). De klok bepaalt wanneer we ons inzetten voor de baas, de procedures bepalen hoe we dat doen en ons contract bepaalt hoezeer we dat doen. Creativiteit en innovativiteit worden georganiseerd binnen een aparte afdeling met aparte mensen; de R&D afdeling en de marketing afdeling. Leiderschap is hiërarchisch. De crisissen tonen aan dat we tegen het einde van dit tijdperk aan lopen. Bureaucratie, hoog verloop en langdurig verzuim kosten ons miljarden. Voor ons ligt het transformatie tijdperk met een innovatie economie. Het enige constante aan dit tijdperk is verandering. In die economie is creativiteit de belangrijkste toegevoegde waarde. In die economie is slimmer werken door op talent te bouwen en dat uit te bouwen de belangrijkste voorwaarde. De interactieve organisatie waarin we werken is gevormd rondom mensen die dezelfde waarden delen, tijdelijk hetzelfde doel nastreven en voor langere tijd zich aan de zelfde missie verbinden. Iedereen is baas in eigen loopbaan. Het is een vereiste te weten waar je voor staat, waar je keigoed in bent, en te weten waar je voor wilt gaan. De uitdaging waar we dus in de overgang tussen deze twee tijdperken voor staan is organisatie innovatie, zodat onze onderwijs en organisatie systemen creativiteit en ondernemerschap stimuleren. In de overgang naar het transformatie tijdperk en de innovatie economie is de mens de belangrijkste factor. Tenslotte is het niet het nieuwe werken dat lastig is, maar het loslaten van oude patronen die zo sterk in ons verankerd zijn. Veel mensen zijn liever in control en inefficiënt dan dat ze de patronen loslaten en vertrouwen hebben in elkaar. Momenteel zie je veel dat slimmer werken bovenop oude systemen wordt gebouwd en dan zitten mensen gevangen in twee waardesystemen. Vandaar dat het transformatie het werkelijke toverwoord is. Voorlopig moeten we zij die willen transformeren, de ruimte geven, faciliteren en feliciteren. De rest volgt, zeker weten. En als jij degene bent die dat wilt, aanvaard dan wat de consequenties zijn van het slimmer werken vanuit talent. Verdiep je in jezelf, benoem waar je in uitblinkt, stel vast wat je doelen zijn en spreek uit waar je voor wilt staan. Doe vervolgens niets anders meer. En als je daar hulp bij nodig hebt, vraag het dan. Organiseer dát! Steek daar je profit in! Dat levert organisaties niet alleen profit op, maar ook tevreden medewerkers, gelukkige klanten en een verantwoorde plek in je leefomgeving.  Pas dan transformeren we langzaam, mens voor mens naar een innovatie economie met bijbehorend onderwijs en organisaties en de benodigde transformatie mentaliteit.

designed by teslathemes