Blog

Bouwen aan de school voor onze kleinkinderen

Mijn zoektocht naar medewerking bij de overheid/gemeente

Dag mensen van de Gemeente Overbetuwe Gemeenteraad Overbetuwe. Ik was benieuwd of jullie je bewust zijn van de grote en groeiende parel die jullie in je gemeente rijk zijn? Een school die door Den Haag nieuwsgierig wordt gevolgd omdat zij de toekomst van onderwijs is, een school die de beste cijfers van de provincie scoort bij de Onderwijs inspectie. Een school die in 2 jaar tijd van 25 naar bijna 200 leerlingen groeit… Die school is gehuisvest in jullie gemeente. Daar zijn jullie niet zo blij mee?!

Hoe mooi zou het zijn als de gemeente Overbetuwe, in plaats van zich hiertegen te verzetten, trots zou zijn op deze innovatieve school die een voorbeeld is voor toekomstig onderwijs?

Mijn kinderen zitten nu op een school waar fysiek plek is voor 144 kinderen met bijna 180 kinderen. De gemeente Overbetuwe is nog aan het wennen dat ze de school in haar ‘maag gesplitst hebben gekregen’ , maar zou er trots op moeten zijn en het op handen moeten dragen, niet mee vechten. Ik vind het een verdrietige situatie en hoopte dat ik iemand binnen jullie gemeenteraad kan vinden die constructief mee wil denken over geschikte huisvesting voor deze innovatieve school… Dit kan toch niet zo’n akelig gevecht-achtig iets moeten zijn? Ik vind dat oprecht jammer en zinloos en verdrietig dat de kinderen hier de dupe van zijn…

http://www.arnhemsekoerier.nl/nieuws/huisvesting-basisschool-de-vallei-nog-niet-rond-1.6168666#.V3v89g_F5QA.twitter

Antwoord van de gemeente:

Gemeenteraad Overbetuwe De gemeente Overbetuwe heeft 6 ton in de begroting opgenomen voor de huisvesting van de Vallei. De wethouder Ron van Hoeven heeft dit zo toegelichthttp://player.companywebcast.com/…/nl/player/show…Daarbij geeft hij ook aan dat hier geen rijksbijdrage bijzit en daarover met de staatssecretaris in gesprek wil. De wethouder spreekt van succes en verwacht dat de school op korte termijn doorgroeit naar 200 leerlingen.

Mijn respons:

Jeetje, dit gaat gewoon weer over geld, maar daar heb ik het niet over. Dit hele geldverhaal wordt in bijgevoegd artikel ook nog eens heel mooi genuanceerd, misschien zelfs wel weerlegd, maar dat terzijde. ECHT TER ZIJDE!!!

Gelddenken verziekt, dat blijkt hier uit. Laten we het hebben over wat de bedoeling is.

Het gaat hier om Tim, om Enzo, om Auke, om Bryce, om Hugo, om Isabel, om Famke en hun 170 schoolgenootjes. Kinderen van mij, van jou en van hele gewone mensen uit deze regio. Nederlandse inwoners, die vaak gewoon in de buurt wonen, wij wonen 900 meter van de school af, in Gemeente Arnhem. Deze prachtige mensjes hebben in jullie gemeente de kans gekregen om passend onderwijs te volgen en daar is blijkbaar heel erg veel behoefte aan, niet alleen in de regio, maar er verhuizen mensen vanuit heel Nederland naar dit dorp om dit onderwijs te kunnen bieden aan hun kinderen. De school heeft heel bewust de moeilijke weg gekozen, die van bekostiging, om op die manier deze vorm van onderwijs waar zo’n behoefte aan is, voor IEDEREEN toegankelijk te maken. Daar doen ze elke dag ZO hard hun best voor, daar mogen we allemaal dankbaar voor zijn, jullie ook. Het is dus tijd dat de wethouder zijn ‘zure gevoelens’ zoals hij ze in dit filmpje zelf bestempeld, aan de kant zet, zoet maakt, want het zou mooi zijn als hij niet alleen maar in gesprek gaat (dat doen we al 2,5 jaar over dit onderwerp en de school heeft constant de groeicijfers laten zien, dus het probleem was van mijlenver aan te zien komen voor een oplettende en BEREIDWILLIGE wethouder), maar regelt dat deze kinderen letterlijk de ruimte krijgen om te groeien in hun ontwikkeling. 60 kinderen te veel, doe je ogen eens dicht en probeer je eens voor te stellen hoe druk dat is voor kleine mensjes, voor de leerkrachten. Elke dag weer. Kom op.

Het is niet gezond, wat zou jij ervan vinden als je met 60 extra ambtenaren in je kantoortuin zou zitten, ik moet er niet aan denken?!

Vanuit Democratisch leercentrum De Vallei is door de creatieve leerlingen, de gepassioneerde leerkrachten en door de bezorgde ouders al heel veel nagedacht en gepraakt over oplossingen. Die oplossingen passen makkelijk in het budget en zijn op korte termijn te realiseren. Geef me 1 goede reden om het niet te doen, ik geef je er 10 om het wel te doen. Omarm de school, wees trots dat jullie de gemeente zijn waar ze neergestreken zijn, vier dit feestje mee. Wees de overheid van de toekomst en regel dit als ondernemers, snel en met een win-win…

het wensenlijstje voor huisvesting wordt door enthousiaste kinderen gebruikt voor lesjes zinsontleding

Toen bedacht ik me, hoe komen we uit deze dramadriehoek. Dit is mijn poging:

Anke Wiersma Gemeente Overbetuwe en Provincie Gelderland vraag jezelf af ‘wat voor een kans ligt hier voor onze innovatieve ondernemende gemeente/provincie’? We hebben een zeer innovatieve learning community in ons midden gehaald, veel ondernemende ouders die vernieuwend denken en graag hun ondernemerschap in dienst van het dorp/de regio willen stellen. Ik hoop dat we samen een heel mooie toevoeging aan het Dorp Driel kunnen doen en aan deze gemeente. Wij helpen graag waar nodig, staan klaar met ideeën, ondernemerschap en daadkracht. Dus als jullie willen innoveren,Democratisch leercentrum De Vallei is niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders, ambtenaren, ondernemers, leerkrachten van andere scholen, werknemers en werkzoekenden.

designed by teslathemes